Corona Compassie

In de media zijn vele grote en kleine verhalen verteld door experts, deskundigen, patiënten en naasten. Corona bracht eenzaamheid, verdriet, frustratie, wanhoop en verwarring. Mensen, regels en de grote behoefte aan compassie en medemenselijkheid raakten met elkaar in conflict. Anderhalve meter afstand, gescheiden worden door glas, een verbod op aanraken door familie. Corona vroeg en vraagt om compassie. Wat kun jij doen om met je eigen onmacht om te gaan en de mensen voor wie jij zorgt een gevoel van warmte en liefde te geven?

Nurse TALK heeft tips die de 1,5 meter afstand helpen overbruggen. Speciaal voor verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg. Deze Tiny Acts of Loving Kindness kun je direct integreren in de praktijk van alle dag. Nurse TALK maakt corona compassie praktisch.

Tiny Acts of Loving Kindness vragen om bewustzijn van jezelf en de situatie. Ze brengen rust, ruimte en compassie, voor de zorgvrager, familie of naasten en voor jou.

Bewustzijn of bewust zijn, begint met aandacht voor en in je lijf. Zodat er rust komt in je hoofd en ontspanning in je lijf. Daarmee breng je (corona) compassie terug op de afdeling.

  • Laat je dragen in plaats van te ‘vliegen’, voel je voeten wanneer je staat of loopt.
  • Creëer ruimte tussen de bedrijvigheid door. Adem diep en rustig in en uit via je buik en laat je lijf de tijd en ruimte bepalen tussen in- en uitademen, het is jouw tijd en ruimte.
  • Breng de stilte terug in je dag. Maak van de ‘nutteloze wachttijd’ een bewust moment van stilte en herstel de drukte in je hoofd en de spanning in je lijf.
  • Stilte en ontspanning in jou maakt de atmosfeer rond jou liefdevol. Patiënten geef jij zo ruimte om op adem te komen en te voelen wat er leeft.
  • Kijk met je hart in plaats van met je ogen, je ziet dan echt wie er voor je staat.
  • Wacht een tel, voordat je binnengaat, iets zegt of aanraakt. Dat kleine moment van stilte en ruimte maakt jullie beiden zacht en liefdevol.
  • En als je aanraakt, vorm dan je handen naar het lijf van de patient, maak je spieren en gewrichten zacht en heet daarmee de ander welkom in zichzelf. Je biedt zo veel comfort en liefde.
  • Nodig familie en naasten uit in die stilte, het zien vanuit het hart, de adem die een eigen ritme kent, en biedt ook hen een atmosfeer van compassie en liefde.

Ik wens je een liefdevolle tijd waarin compassie voor je werk en de mensen je leidraad is. Daarmee voorzie jij de regels en protocollen van leven en betekenis, en overbrug je meer dan 1,5 meter met je aanwezigheid, aandacht en aanraking.