Klachtenregeling

Klacht en tuchtrecht

Wanneer je niet tevreden bent over een behandeling of mij als therapeut nodig ik je van harte uit dit met mij te bespreken. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk of wenselijk dan kun je het volgende doen.

In het kader van Shiatsu Therapie

Via deze link kom je bij de Contactpersoon Klachten en de klachtenprocedure van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland.

In het kader van een VLOW®- borstweefselbehandeling

Via deze link kom je bij de klachtenprocedure van Lifestream en de VLOW ®-borstweefseltherapeuten.

De onafhankelijke geschillencommissie SCAG

Blijkt het niet mogelijk om met behulp van de Contactpersoon Klachten van de SVN of VLOW® de klacht op te lossen dan zal de contactpersoon je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. Ik val als therapeut voor beide behandelvormen onder Wkkgz klachtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
SCAG is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Bij het SCAG krijg je kosteloze begeleiding door een onafhankelijk klachtenfunctionaris die je ondersteunt bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing.
Hier kun je de cliëntfolder van de SCAG downloaden.

Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Ter informatie

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkend diploma Medische basiskennis.

Aanwezig in de praktijk

De volgende informatie is op schrift aanwezig in de praktijk Shiatsu voor vrouwen
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Clientfolder SCAG